Bloemendaal, 21 september 2014, "Het is alles een grote eenheid, Bert".* De decoratieve schilderkunst die in het 18e en 19e eeuwse Hindeloopen bloeide was gebaseerd op een geraffineerd gebruik van een beperkt aantal kleuren: Zwart en Donkerblauw, Oxide- en Vermil-joenrood, Okergeel en Wit. Aan het begin van de 20e eeuw besloot Piet Mondriaan om deze kleuren ook als uitgangspunt van zijn schilderijen te nemen. Hoewel niet iedereen het met mij eens is, beschouw ik zogenaamde abstracte kunst als een decoratief spel met kleuren. Ik zie dit niet als iets minderwaardigs. Wel sla ik de Hindelooperschilderkunst persoonlijk hoger aan dan die van Mondriaan. Toen een verzamelaarsechtpaar in Bloemendaal mij vroeg om een muur- en plafondschildering te ontwerpen voor de entreeruimte van hun woonhuis, stelde ik voor om de Hindelooper ornamentiek als uitgangspunt te nemen en te verrijken met een vijftal op de muur geschilderde kopieŽn van werken van Mondriaan.

*Citaat uit een brief van Mondriaan aan zijn vriend en verzamelaar Albert van den Briel.
  Bloemendaal, september 21, 2014, "It is all one great unity, Bert" * The decorative painting which blossomed in 18th and 19th century Hindeloopen was based on the sophisticated use of a limited set of colors: Black and Darkblue, Oxide- and Vermillionred, Yellow Ochre and White. In the beginning of the twentieth century Piet Mondriaan decided to use these colors as the startingpoint for his paintings. Although not everybody does agree with me, I consider so called abstract art as a decorative play with colors. I do not see this as of a lower value. But I do prefer Hindelooper painting over Mondriaan. When a couple of art collectors from Bloemendaal asked me to design wall- and ceilingpaintings for the entrance hall of their residence, I proposed to take Hindelooper ornament as a staringpoint and enrich it with five copies of Mondriaan's painted on the wall.

* Quote from a letter by Mondriaan to his friend and collector Albert van den Briel.
       
home